E-Catalog > 4.บรรจุภัณฑ์ ชนิดแก้ว > แก้วฝาฉีก 5 ออนด์

PAGE VIEW : 9,126

Product Information :

Name :
แก้วฝาฉีก 5 ออนด์
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
Sub - Category :
  1. 4.บรรจุภัณฑ์ ชนิดแก้ว
Brand :
JOMPHAN
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
แก้วพร้อมฝาปิดหนาแน่น

Product Detail :


Other Product In Group "4.บรรจุภัณฑ์ ชนิดแก้ว (13)"